KÜTÜPHANE

Resim

“Bilgi”nin kaynağı kitaplar…

“Kelimeler olmasaydı, yazı olmasaydı, kitaplar olmasaydı; tarih olmazdı, insanlık kavramı olmazdı.”

(Herman Hesse)

Her şey çivi yazısıyla başladı. Antik Sümer Uygarlığı’nın erken dönemlerinde, MÖ 3400’lü yıllarda ortaya çıktığı bilinen çivi yazısıyla, ilk belgeler tabletler üzerine yazıldı. Tarihte bilinen ilk hikaye ise Gılgamış Destanı’ydı ve bize MÖ 2700-2500 yılları arasında hüküm sürdüğüne inanılan Uruk Hükümdarı Gilgamesh’in mitolojik hikayesini aktardı. Dünyanın ilk kütüphanesi olduğu bilinen Ninova Asur Kralı Ashurbanipal’ın kütüphanesine ait olan kil tabletler ise bugün İngiltere-Londra’da British Museum’da sergileniyor. Özetle, tarih bize şunu söylüyor:

“Söz uçuyor ama yazı hep kalıyor.”

Bilginin kaynağı olan kitaplar bu nedenle her çağ için ve her yaştan insan için oldukça önemli. Kültürlerin aktarımı, gelişimi, tarihin bilinmeyen yanlarının keşfi ve bugünü geleceğe taşıyacak olan her türlü bilginin paylaşımı için ister dijital olsun ister basılı, kitaplara ihtiyacımızın olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bilginin paylaştıkça değer kazandığı günümüzde, afşin beyKoleji olarak kitaplara verdiğimiz değeri konseptiyle dikkat çeken, kapsamlı bilginin kaynağı olacak şekilde tasarlanmış çok özel kütüphanemizle ortaya koyuyoruz.

İçerisinde onlarca çeşit yerli ve yabancı kaynağı barındıran, özel okuma köşeleriyle dileyen öğrencilere kendilerini evlerindeymiş gibi rahat ve huzurlu hissettiren, konfor köşeleri bulunduran,  dileyen öğrencileri ise kolektif bir şekilde ödev yapabilecekleri cafe alanında buluşturan kütüphanemiz, ders çalışmayı, kitap okumayı ve ödev yapmayı öğrencilerimiz için bir keyfe dönüştürüyor.