Sinem ÖZEL

Sinem ÖZEL
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dicle Üniversitesi