Yabancı Dil Eğitimi

Anaokulu müfredatının temeli üzerine yapılandırılan ilkokul müfredatı, ilkokulun  her sınıfı için ayrıca planlanmış ve ilkokul sınıfları boyunca devamlılık ve süreklilik sağlanarak öğrencilerimizin dil becerilerinin ilerlemesi esas alınırken yabancı dili, kültürleri ile birlikte, etkin biçimde kullanabilen donanıma ve vizyona sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bir yabancı bir Türk öğretmen eşliğinde derslerimiz işlenirken,öğrencilerimizin yabancı dili günlük hayatta etkin kullanımı sağlanır.

Eğitim sürecimizde desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilerimize grup çalışması yapılarak bulunduğu sınıfın seviyesine ulaşması sağlanır.

Dersler konu odaklı olup dilbilgisi dersin işleyişi sırasında entegre edilerek verilir.

Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir; kendilerini rahat ifade eden kişiler olarak yetişmeleri, karsılarındakini dinlerken de saygılı bireyler olması amaçlanır.

Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar destekli yüzlerce kitabın üzerinde yer alan İngilizce kütüphane sistemi ile  bizim seçtiğimiz kitapların yanı sıra; öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre de kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, sağlayarak bireysel gelişimlerini desteklemekteyiz.

İngilizce programımız içerisinde birçok farklı eğitim yöntemi kullanılır. Deneyimlerimiz sonucu oluşturduğumuz programımız, öğrenmenin keyifli ve anlamlı hale gelmesini amaçlar. Yaklaşımımızın temelinde öğrencilerimizin entellektüel kavrayışının arttırılması, bakış açılarının genişletilmesi esas alır. Öğrencilerimizin yorumlama becerisinin geliştirilmesi, yazılı ve görsel basını takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil kazanımı hedeflerimiz arasındadır.

 

Resim