Ana Sınıfında Yaşam

 
Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları

  1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
  2. Onları ilkokula hazırlamak,
  3. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
  4. Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma,  dayanışma ve paylaşma davranışlarını geliştirmek,
  5. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duymasını sağlamak ve öz denetim becerisini kazandırmak
  6. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek ve yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığını sağlamak,
  7. Çocukların hayal güçlerini, eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmektir.

Resim